Wat doet de bewonersorganisatie eigenlijk voor mij en waarom zou ik eigenlijk lid worden?

Uw bewonersorganisatie voert overleg met Woningbouwvereniging Arnemuiden en de gemeente. Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de bewonersorganisatie over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog veel andere zaken. Het zou niet makkelijk zijn om alle huurders bijeen te roepen als een verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er een bewonersorganisatie, zodat u uw stem via die organisatie kunt laten horen .

Wordt lid, het Lidmaatschap is gratis, dit wordt betaald door WBV Arnemuiden.